گل رز جاودان کلاسیک - آبی فیروزه ای

گل رز جاودان کلاسیک - آبی فیروزه ای