گل رز جاودان کلاسیک - صورتی تیره

گل رز جاودان کلاسیک - صورتی تیره