گل رز جاودان کلاسیک - صورتی

گل رز جاودان کلاسیک - صورتی